photos by hans å


v1.1

Enter>> 

För en god visuell upplevelse av fotografierna på följande sidor vill jag föreslå minst 1024x768 i skärm-upplösning samt att välja "hel-skärmsläge", tryck på "F11", klicka sedan på "Enter" i menyn ovan.
/hans å

For a good visual experience of the photogaphs on the following pages i suggest at least 1024x768 in screne resolution and "fullscrene-mode", press the "F11" button. Then click Enter in the menu above.
/hans å

ba