photos by hans å


Non Figurative / Abstrakt

Hem >>
Nästa >>

 

En av de svåraste uppgifterna med att sätta upp ett web-galleri är att gruppera och sätta namn på de olika samlingarna. Denna kallas abstrakt för att jag började med fyrverkeri-bilder. Sedan tillkom annat och nu vet jag inte hur rättvisande titeln är?

One of the most difficult tasks vhen setting up a photogallery is grouping and naming of collections. This gallery i called "Non Figurative" because it fist only were fireworks-photos. Then other pictures added and now i dont know how significant the title is?

ba