photos by hans å


Fauna

Hem >>
Nästa >>

 

Djur. Här har jag samlat bilder som jag uppfattar mera som uttrycksfulla än typiska för djurarten. De är några riktigt stiliga poser och roliga miner.

Animals. Here I have collected some images which I perceive as more expressive than typical for the species. They are some really stylish posturing and funny faces..

ba