photos by hans å


Landscape / Landskap

Hem >>
Nästa >>

Landskap, vad kan vara mer trivialt? Ändå hittar jag ständigt nya motiv.

Landscape, what a trivia. Still, in all its simplicity i continually find new motives.

ba