photos by hans å


Calm / Stillhet

Hem >>
Nästa >>

Svår rubrik som inte säger så mycket. Jag har fångat ögonblick som för mig associerar till stillhet. Problemet är att alla bilder också har många andra stämningar.

A headline thats hard to fullfill. I have captured piktures that has a calm sens to them. The problem is that all of these photos also provoke other emotions.

ba