photos by hans å


Architecture / Arkitektur

Hem >>
Nästa >>

Ett personligt urval av intressanta arkitektur-foton. Jag vill betona att valet är gjort utan formala innehållshänsyn, utan speglar några stämningsfyllda byggda miljöer.

A personal selection of interesting architecural photos. The selection is made without any formal concerns about content. Instead they represent some emotional enviroments.

ba