photos by hans å


Flora

Hem >>
Nästa >>

Blommor och blommande träd och buskar ger mig mycket starka skönhets-upplevelser. Från vårens och försommarens späda grönska, över sommarens mättade till höstens förmultnande.

Flowers and blooming trees and bushes gives me strong sense of nature beauty. From the light green of spring over the saturated greens of summer to the mouldering greens and browns of fall.

ba